Jak zamknąć okres obrachunkowy?

Użytkownik może zamknąć wybrany okres obrachunkowy poprzez zaznaczenie parametru „Zamknięty” na formularzu. System automatycznie zaproponuje datę zamknięcia.

Parametr „Zamknięty” można ustawić gdy spełnione są następujące warunki:

  • w danym okresie bilans otwarcia oraz wszystkie zapisy księgowe są zatwierdzone – w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ są zapisy księgowe i/lub bilans otwarcia, które nie zostały zatwierdzone. Zatwierdź najpierw zapisy i bilans otwarcia.”
  • poprzednie okresy obrachunkowe są zamknięte – w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ wcześniejsze okresy obrachunkowe nie zostały jeszcze zamknięte. Zamknij najpierw wcześniejsze okresy obrachunkowe.”

Czy ten artykuł był pomocny?