Jak wyliczyć zestawienie obrotów i sald?

W tym artykule opisaliśmy, jak wyliczyć zestawienie obrotów i sald w przypadku gdy korzystamy z pełnej księgowości kontowej (Księga Handlowa).

W menu głównym Comarch ERP XT dostępna jest opcja Obroty i salda. Z tego poziomu klikając przycisk „Oblicz zestawienie” można wygenerować tzw. obrotówkę według określonych kryteriów.

Zestawienie może zawierać informacje w przekroju:

 • czasowym – poprzez wybór dat od-do,
 • walutowym,
 • kont księgowych.

Dodatkowo można wskazać czy obrotówka będzie:

 • obliczona tylko w oparciu o bilans otwarcia,
 • prezentować konta słownikowe (np. poszczególnych kontrahentów, pracowników itp.),
 • pomijać konta o zerowych saldach i/lub obrotach,
 • uwzględniać zapisy niezatwierdzone.

Przycisk „Oblicz” powoduje przejście do widoku zestawienia obrotów i sald z kwotami pobranymi według wskazanych wcześniej kryteriów. Zestawienie zawiera następujące kolumny:

 • numer i nazwę konta,
 • bilans otwarcia Wn i Ma,
 • obroty Wn i Ma,
 • obroty Wn i Ma narastająco,
 • saldo Wn i Ma,
 • persaldo.

Pod przyciskiem „Parametry zestawienia” można zmieniać kryteria wyświetlania obrotówki.

Przy wyliczaniu zestawienia obrotów i sald brana jest pod uwagę data księgowania zapisu księgowego.

Czy ten artykuł był pomocny?