Jak automatycznie księgować dokumenty?

Podczas tworzenia pierwszego okresu obrachunkowego w programie tworzone są również domyślne schematy księgowe, na tym etapie użytkownik może zdecydować czy dokumenty mają być księgowane automatycznie zdefiniowanymi schematami:

W przypadku wybrania opcji Tak, zatwierdzanie dokumentów handlowych i magazynowych lub raportów kasowych i bankowych oraz zapis dokumentów w rejestrach VAT, deklaracji VAT-7, wynagrodzeń czy dokumentów środków trwałych będzie skutkował próbą zaksięgowania tych dokumentów schematem domyślnym.

Wybór opcji Nie, będzie skutkował tym, że użytkownik będzie mógł ręcznie zaksięgować dokumenty.

W dowolnym momencie istnieje możliwość zaznaczania/odznaczenia automatycznego księgowania dla danego schematu księgowego. W celu zmiany tego ustawienia należy przejść do menu Plan kont >>> Schematy księgowe, następnie otworzyć schemat dla którego ustawienie automatycznego księgowania ma być zmienione i zaznaczyć/odznaczyć parametr Automatyczne księgowanie:

Dodatkowo podczas zapisu nowego schematu księgowego pojawia się pytanie czy dokumenty mają być księgowane nowym schematem:

Wybranie opcji Tak, zaznacza parametr Automatyczne księgowanie na nowym schemacie, a  dokumenty które dotyczą tego schematu będą automatycznie księgowane tym schematem.

W przypadku wybrania opcji Nie, parametr Automatyczne księgowanie na nowym schemacie nie zostaje zaznaczony i nie jest zmieniany na pozostałych schematach dla danego rodzaju dokumentu.

Uwaga! W danym momencie tylko jeden schemat księgowy dla danego rodzaju dokumentu może mieć zaznaczony parametr Automatyczne księgowanie, w związku z tym zaznaczenie tego parametru na jednym schemacie skutkuje odznaczeniem na schemacie, który ten parametr miał zaznaczony wcześniej.

Czy ten artykuł był pomocny?