Jak rozpocząć współpracę z wszystko.pl?

Do wszystko.pl wysyłana jest tzw. wizytówka sprzedawcy. Zawiera ona ogólne informacje o firmie: nazwę, adres, rok założenia, opis czy logo.

Prawo do umieszczenia oferty na wszystko.pl posiadają wszyscy Użytkownicy, zarówno w wersji pełnej, jak i testowej, którzy nie skonfigurowali współpracy z Comarch e-Sklep.

Krok 1: Utworzenie wizytówki

Jeśli użytkownik nie ma uruchomionej współpracy ze sklepem internetowym w menu Więcej funkcji pojawia się możliwość skonfigurowania danych sprzedawcy widocznych na wszystko.pl. Tutaj, na jednym oknie, zebrane są wszystkie dane niezbędne do skonfigurowania swojego konta na wszystko.pl:

Dane firmy pobierane są z pieczątki firmy. Jeśli więc istnieje potrzeba ich zmiany należy to zrobić bezpośrednio w Ustawieniach konta: Moje dane.

Logo firmy jest pobierane z Konfiguracji: Faktury. Logo jest wymagane podczas wysyłania wizytówki do wszystko.pl, jeśli Użytkownik nie wskaże własnego pliku, wysłana zostanie domyślna grafika Comarch ERP XT.

Wymagania odnośnie logotypu:

  • Format: PNG (przeźroczysty)
  • Maksymalna wielkość: 50 kb
  • Maksymalny rozmiar: 200 x 100 px

Opis firmy pozwala szerzej zaprezentować firmę.

Krok 2: Ustalenie parametrów współpracy

W wszystko.pl obsługiwane są trzy formy płatności: gotówka, przelew oraz płatność on-line (realizowana przez Dotpay). Natomiast w Comarch ERP XT dostępne są formy płatności: gotówka, przelew i karta oraz formy zdefiniowane przez Użytkownika. Użytkownik musi powiązać ze sobą te formy płatności. Podczas importu zamówień w zależności od formy płatności wybranej w wszystko.pl na zamówieniu podstawiana będzie forma płatności z naszej aplikacji.

Krok 3: Wysłanie wizytówki

Jeśli wszystkie wymagane dane sprzedawcy zostaną wypełnione, należy zaznaczyć parametr Sprzedaje na wszystko.pl i zapisać ustawienia. Wtedy na wszystko.pl wysyłana jest wizytówka i automatycznie zakładane jest na platformie sklep dla Sprzedawcy.

Krok 4: Skonfigurowanie sklepu na wszystko.pl

Oprócz wypełnienia wizytówki sprzedawcy niezbędne jest również skonfigurowanie sklepu już bezpośrednio w wszystko.pl. Przede wszystkim wymagane jest skonfigurowanie macierzy dostaw oraz wgranie regulaminu sprzedawcy wszystko.pl . Można to zrobić logując się na stronie wszystko.pl.

Przy pierwszym logowaniu jako login należy podać adres mailowy konta Comarch ERP XT, a jako hasło PIN klienta. Można go odczytać w Ustawieniach konta: Moje dane lub w konfiguracji wszystko.pl.

Czy ten artykuł był pomocny?