Jak zmienić schemat numeracji dokumentów?

W tym artykule opisaliśmy, jak dowolnie zmieniać schemat numeracji dokumentów.

Definiowanie schematu polega na wpisaniu przykładowego numeru dokumentu, a następnie określenie dla poszczególnych segmentów jego znaczenia:

  • Niezmienna część numeratora – stały tekst, który nie podlega zmianie podczas numerowania kolejnych dokumentów
  • Numer kolejny – może się zwiększać w okresie rocznym lub miesięcznym, w zależności od tego, czy w numerze występuje segment miesiąc.
  • Miesiąc – wprowadzany w postaci jedno lub dwucyfrowej (na przykład dla miesiąca marca: 3 lub 03). Ten drugi sposób ułatwia w późniejszym okresie sortowanie dokumentów na liście według numeru.
  • Rok – wprowadzany w postaci dwu- lub czterocyfrowej (na przykład rok 2016 można wprowadzić jako 2016 lub 16)

Proces definiowanie schematu zostanie opisany na przykładzie rachunku, gdzie zmienimy sposób numeracji z miesięcznej na roczną.

Krok pierwszy – na górnym pasku klikamy w ikonę . Następnie wybieramy z rozwiniętej listy opcję Konfiguracja i zakładkę Schematy numeracji.

Krok drugi – pojawi się okno schematów numeracji. Należy teraz wybrać interesujący nas typ dokumentu.

Krok trzeci – ustawiamy teraz jak ma wyglądać nasz nowy schemat numeracji. W naszym przykładzie ustawimy roczną numerację. W tym celu należy usunąć elementy dotyczące miesiąca.

Teraz wpisujemy przykładowy numer dokumentu w miejsce usuniętej frazy i musimy zmienić proponowaną opcję „numer zwiększany w okresie miesięcznym” na „numer zwiększany w okresie rocznym” (ponieważ w naszym nowym schemacie nie ma już miesiąca) i potwierdzić zmianę przyciskiem „Akceptuj”.

Zmiany zapisujemy i od tego momentu, każdy wystawiany przez nas rachunek, będzie miał nowy schemat numeracji.

Czy ten artykuł był pomocny?