Jak zaktualizować seryjnie oferty na wszystko.pl?

Parametry związane z ofertami wystawionymi na platformie wszystko.pl można ustalić seryjnie, po zaznaczeniu produktów na liście. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym:

W ramach operacji seryjnych można zaktualizować wszystkie niezbędne parametry oferty:

 • tytuł oferty – można skopiować z nazwy produktu lub wpisać bezpośrednio podczas aktualizacji:

 • opis oferty – podobnie, jak w przypadku nazwy, można skopiować z karty produktu lub wypełnić w momencie aktualizacji oferty,
 •  cenę brutto – aktualizacja ceny brutto spowoduje nie tylko zmianę ceny widocznej na ofercie, ale również zmianę ceny netto i brutto na karcie produktu w programie,
 • stan produktu – stan jest aktualizowany tylko w przypadku produktów, dla których nie jest kontrolowany stan w magazynie (usługi lub towary bez kontroli stanu). W przypadku towarów, dla których prowadzona jest kontrola stanu, na platformę wszystko.pl wysyłany jest bieżący stan towaru w magazynie.
 • jednostka miary – istnieje możliwość przypisania do wybranych ofert jednej z jednostek miary obsługiwanych przez platformę wszystko.pl
 • kategoria – w przypadku seryjnej zmiany kategorii istnieje również możliwość przypisania również skojarzonych z nią parametrów. Parametry są widoczne na oknie po wskazaniu kategorii.
 • warunki sprzedaży
  • czas realizacji
  • sposób dostawy
  • warunki zwrotów
  • warunki reklamacji
  • warunki gwarancji

Podczas seryjnej aktualizacji ofert istnieje możliwość:

 • aktualizacji bez zmiany statusu oferty. Oferta pozostanie nadal jako szkic lub oferta opublikowana, zgodnie ze swoim aktualnym stanem. W przypadku towarów po raz pierwszy wystawianych na platformie będą one wysłane jako szkice oferty.
 • aktualizacji wraz z równoczesna publikacją. W takim przypadku aktualizacja powiedzie się tylko wtedy, jeśli dla danego produktu zdefiniowane będą wszystkie wymagane parametry.

Czy ten artykuł był pomocny?