Jak zaimportować zamówienia z platformy wszystko.pl?

Zamówienia zarejestrowane na platformie wszystko.pl są przekazywane do programu w postaci Faktur proforma.
Na kontach spiętych z wszystko.pl w momencie otwarcia listy faktur proforma sprawdzamy, czy na platformie pojawiły się nowe zamówienia. Jeśli tak – Użytkownik otrzymuje informacje o tym, że istnieją nowe zamówienia i automatycznie rozpoczynamy ich import do programu.

Po zakończeniu importu Użytkownik może sprawdzić w logu z przebiegu operacji, jakie zamówienia zostały zaimportowane i jakie faktury proforma powstały na ich podstawie.

 

Na liście faktur proforma dokumenty utworzone na podstawie zamówień z wszystko.pl są oznaczone w kolumnie
e-Commerce jako . Na liście dostępna jest również dodatkowa kolumna (domyślnie ukryta), w której widoczny jest numer zamówienia z wszystko.pl, powiązany z daną fakturą proforma.
W momencie utworzenia faktury proforma zamówienie na portalu wszystko.pl otrzymuje status w realizacji.

Na utworzoną fakturę proforma przenoszone są następujące informacje z zamówienia:

 • Numer faktury proforma jest ustawiany na podstawie schematu numeracji wskazanego w konfiguracji w Więcej funkcji/ wszystko.pl/ Konfiguracja. Jeśli w konfiguracji nie został wskazany schemat numeracji – numer nadawany jest w oparciu o schemat domyślny obowiązujący na koncie.
 • Data złożenia zamówienia przenoszona jest jako data wystawienia faktury proforma.
 • Forma zapłaty na fakturze proforma jest ustalana na podstawie powiązań ustawionych przez Użytkownika w Więcej funkcji/ wszystko.pl/ Konfiguracja.
  o Jeśli forma płatności wybrana przez Klienta na zamówieniu ma wskazany swój odpowiednik na koncie w XT – na proformę podstawiana jest powiązana z nią forma zapłaty.
  o Jeśli forma płatności z zamówienia nie została powiązana z żadną formą płatności w XT – na proformie ustawiana jest domyślna forma płatności obowiązująca na koncie XT.
 • Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych podanych przez użytkownika wszystko.pl podczas składania zamówienia.
  o Jeżeli w konfiguracji wszystko.pl został zaznaczony parametr Zakładaj karty kontrahentów podczas importu zamówień, wówczas podczas importu zamówienia sprawdzamy, czy na koncie w XT istnieje już karta Klienta o podanym NIP lub adresie email. Jeśli istnieje – podstawiamy tego kontrahenta na fakturę proforma. Jeśli nie istnieje – zakładamy dla niego nową kartę.
  o Jeśli parametr Zakładaj karty kontrahentów podczas importu zamówień w konfiguracji nie jest zaznaczony dane kontrahenta przenoszone są na fakturę proforma, ale nie jest tworzona karta kontrahenta
  w bazie XT.
 • Dostawa przenoszona jest jako jeden z elementów faktury proforma. Widoczna na proformie cena brutto jest równa całkowitemu kosztowi dostawy dla danego zamówienia. W zależności od ustawień w Więcej funkcji/ wszystko.pl/ Konfiguracja dostawa jest przenoszona na fakturę proforma jako element bez powiązanej karty produktowej lub podstawiany jest produkt wskazany w konfiguracji.
 • Elementy zamówienia. Na fakturę proforma wprowadzane są towary przesłane z zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl wraz z ilościami i cenami. Faktura proforma wystawiana jest w cenach brutto, stawka podatku VAT pobierana jest z karty produktu w XT.

Na fakturach proforma powiązanych z wszystko.pl dostępna jest również sekcja zawierająca informacje o szczegółach zamówienia:

 • numer zamówienia na platformie wszystko.pl,
 • metoda płatności,
 • aktualny status płatności.

Status płatności dla zamówień nieopłaconych jest automatycznie aktualizowany kilka razy dziennie.

Zobacz także:

Jak skonfigurować program na potrzeby importu zamówień z wszystko.pl?

Czy ten artykuł był pomocny?