Jak wysłać produkty na wszystko.pl?

Krok 1: Zaznaczenie parametru na karcie produktu

Do wszystko.pl wysyłane są dane o produktach, dla których zaznaczono parametr Sprzedawaj towar w wszystko.pl w kategorii…

Krok 2: Wybranie kategorii produktu

Jeśli Użytkownik zaznaczy parametr, ma możliwość wskazania kategorii, do której zalicza się dany produkt. Dostępne kategorie są zgodne z kategoriami, jakie obsługuje wszystko.pl i Użytkownik nie ma możliwości ich modyfikacji.

Po kliknięciu w link Wybierz kategorię, wyświetlone zostanie okno z listą kategorii w wszystko.pl . Użytkownik musi wybrać jedną z nich. Lista kategorii ma postać wielopoziomowego drzewa. Należy pamiętać, że jako kategoria produktu musi zostać wskazana kategoria na najniższym poziomie w danej gałęzi.

Dla niektórych kategorii dodatkowo zdefiniowane są atrybuty. Nie są one wymagane, jednak po wysłaniu produktu do wszystko.pl ułatwią wyszukiwanie produktów w galerii. Istnieją dwa rodzaje atrybutów:

  • z wartościami predefiniowanymi – wartości te są zgodne z obsługiwanymi przez wszystko.pl. Jeśli atrybut ma wartość predefiniowaną, Użytkownik powinien wskazać jedną z nich. Dopuszczalne wartości są dostępne po rozwinięciu listy.
  • z wartościami użytkownika – wartości te mogą być dowolne.

Krok 3: Wysłanie produktu do wszystko.pl

Wysłanie informacji o produkcie następuje w chwili zapisu karty. Obowiązkowo wypełnione muszą być informacje o kategorii produktu oraz cenę brutto sprzedaży.  W przypadku, gdy cena produktu jest określona w walucie obcej w chwili synchronizacji do wszystko.pl cena jest przeliczana na PLN wg aktualnego średniego kursu NBP.

Oprócz nazwy, kategorii i ceny do galerii wysyłane są również zdjęcie produktu i jego opis, chociaż nie są wymagane.

Wysłanie informacji o produkcie do wszystko.pl następuje w chwili zapisania zmian na produkcie (dotyczy to zarówno wysłania ich po raz pierwszy, jak i późniejszej aktualizacji danych).

Jeśli Użytkownik chce, by informacja o oferowanym produkcie zniknęła z wszystko.pl powinien odznaczyć parametr Sprzedawaj towar w wszystko.pl w kategorii…

Wczytywanie danych o produktach na wszystko.pl przebiega z pewnym opóźnieniem. Oznacza to, że wysłany produkt może pojawić się w ofercie z kilkugodzinnym opóźnieniem w stosunku do momentu zapisania zmian na karcie produktu. Należy również pamiętać, że produkty pokażą się w galerii dopiero po skonfigurowaniu macierzy dostaw w wszystko.pl .

Czy ten artykuł był pomocny?