Jak wysłać ofertę na wszystko.pl?

Czym jest platforma wszystko.pl?

Platforma sprzedażowa wszystko.pl zapewnia skuteczną promocję i realizację procesu sprzedaży towarów i usług w internecie. Użytkownicy Comarch ERP XT poprzez wszystko.pl mogą prezentować swoją ofertę produktową. Dzięki wszystko.pl możliwe jest dotarcie z ofertą do szerokiego grona klientów oraz wypromowanie swojej marki, a to wszystko bez prowizji i opłat za wystawianie i zarządzanie ofertami.

Jak rozpocząć współpracą z wszystko.pl?

Aby rozpocząć sprzedaż na wszystko.pl należy założyć oraz aktywować konto sprzedawcy na platformie sprzedażowej wszystko.pl na stronie https://sprzedawca.wszystko.pl

Jeśli Użytkownik posiada już konto na platformie wszystko.pl może dokonać spięcia z nim swojego konta w Comarch ERP XT z poziomu okna Więcej funkcji: wszystko.pl.

Po kliknięciu w przycisk Rozpocznij sprzedaż na wszystko.pl należy zalogować się na swoje konto na wszystko.pl. Po poprawnym zalogowaniu następuje automatyczne spięcie kont i można rozpocząć wystawianie ofert na platformie.

Jak wystawić ofertę na wszystko.pl?

Aby towary i usługi były dostępne dla kupujących na platformie wszystko.pl, należy zaznaczyć opcję wystawienia oferty na wszystko.pl oraz uzupełnić potrzebne dane.

Po zaznaczeniu parametru o wysłaniu oferty należy uzupełnić dane, jakie będą widoczne na wszystko.pl, klikając w przycisk Uzupełnij dane da wszystko.pl.

Ofertę można wysłać na platformę:

 • w postaci szkicu – oferta nie jest wtedy widoczna dla kupujących
 • jako ofertę opublikowaną – wtedy jest widoczna dla kupujących.

W przypadku szkicu wymagane jest uzupełnienie tylko tytułu oferty. Dla oferty zostanie wysłana również cena brutto produktu oraz stan w magazynie, w przypadku towarów z kontrolą stanu.

Jeśli Użytkownik chce opublikować ofertę, tak by była widoczna dla kupujących, musi uzupełnić wszystkie wymagane dane:

 • Tytuł oferty
 • Opis oferty – opis oferty prezentowany na wszystko.pl może zawierać maksymalnie 20000 znaków.
 • Zdjęcie produktu – wysyłane jest zdjęcie główne z formularza produktu.
 • Cena brutto towaru – pobierana jest cena z karty produktu, a w przypadku ceny w walucie obcej przeliczana jest na PLN.
 • Stan towaru:
  • w przypadku towaru z kontrolą stanu wysyłany jest stan w magazynie,
  • w przypadku towarów i usług, dla których nie jest kontrolowany stan w magazynie konieczne jest wprowadzenie stanu bezpośrednio na danych oferty,
  • stan produktu na platformie wszystko.pl może być wykazywany tylko w ilościach całkowitych, dlatego w momencie wysłania stanu produktu jego ilość jest ucinana do liczby całkowitej.
 • Jednostka miary – na potrzeby oferty istnieje możliwość wyboru dodatkowej jednostki miary spośród obsługiwanych na wszystko.pl.
 • Kategoria – należy wskazać kategorię najniższego poziomu, w której ma zostać umieszczona oferta na platformie sprzedażowej wszystko.pl,
 • Parametry – lista parametrów wymaganych do opublikowania oferty na wszystko.pl zmienia się dynamicznie w zależności od wybranej kategorii. Przed publikacją należy uzupełnić wszystkie parametry oznaczone jako obowiązkowe.
 • Czas realizacji,
 • Cennik dostaw – tworzony po stronie konta we wszystko.pl.
 • Warunki zwrotu – utworzone po stronie konta we wszystko.pl.
 • Warunki reklamacji – utworzone po stronie konta we wszystko.pl.
 • Warunki gwarancji – utworzone po stronie konta we wszystko.pl.

Użytkownik może zdecydować, czy oferta ma zostać wysłana jako szkic, czy od razu opublikowana wybierając odpowiedni przycisk przy zapisie danych dla wszystko.pl:

 • Wyślij szkic
 • Publikuj ofertę

Po zapisie karty produktu na portal wszystko.pl zostanie wysłana oferta zgodnie z przyjętym wcześniej statusem.

Jeśli Użytkownik zaznaczy tylko parametr o wysłaniu oferty na wszystko.pl, ale nie uzupełni żadnych danych – po zapisie karty na portal zostanie wysłany szkic oferty, a jako tytuł zostanie wysłana nazwa produktu.

Jeśli Użytkownik nie uzupełni wszystkich danych w Comarch ERP XT może to zrobić również bezpośrednio na portalu wszystko.pl, przed jej publikacją.

Z poziomu okna zawierającego dane do wszystko.pl można skorzystać z dodatkowych opcji:

 • Edytuj ofertę na wszystko.pl – pozwoli szybko przejść w tryb edycji oferty bezpośrednio na portalu,
 • Zobacz ofertę na wszystko.pl – pozwoli podejrzeć, jak oferta prezentuje się dla kupujących.

Dane na ofercie można aktualizować niezależnie od tego, czy oferta jest szkicem czy została opublikowana. Jednak w przypadku oferty opublikowanej, dla której nastąpiła już sprzedaż, blokowana jest możliwość zmiany tytułu oferty.

Aktualizacja oferty następuje zawsze w momencie zapisu karty produktu z zaznaczona opcją wystawienia oferty na wszystko.pl.

Cyklicznie aktualizowane są również informacje o:

 • bieżącym stanie produktu – dla towarów z zaznaczona opcją kontroli stanu,
 • bieżącym statusie oferty – zmiana statusu oferty z w przygotowaniu na opublikowana.

Historia publikacji i aktualizacji oferty na wszystko.pl jest dostępna z poziomu karty produktu, w menu z opcjami dodatkowymi: Historia oferty wszystko.pl.

Zobacz także:

Jak wycofać ofertę z platformy wszystko.pl?

Czy ten artykuł był pomocny?