Jak wysłać ofertę na wszystko.pl?

Czym jest platforma wszystko.pl?

Platforma sprzedażowa wszystko.pl zapewnia skuteczną promocję i realizację procesu sprzedaży towarów i usług w internecie. Użytkownicy Comarch ERP XT poprzez wszystko.pl mogą prezentować swoją ofertę produktową. Dzięki wszystko.pl możliwe jest dotarcie z ofertą do szerokiego grona klientów oraz wypromowanie swojej marki, a to wszystko bez prowizji i opłat za wystawianie i zarządzanie ofertami.

Jak rozpocząć współpracą z wszystko.pl?

Aby rozpocząć sprzedaż na wszystko.pl należy założyć oraz aktywować konto sprzedawcy na platformie sprzedażowej wszystko.pl na stronie https://sprzedawca.wszystko.pl

Jeśli Użytkownik posiada już konto na platformie wszystko.pl może dokonać spięcia z nim swojego konta w Comarch ERP XT z poziomu okna Więcej funkcji: wszystko.pl.

Po kliknięciu w przycisk Rozpocznij sprzedaż na wszystko.pl należy zalogować się na swoje konto na wszystko.pl. Po poprawnym zalogowaniu następuje automatyczne spięcie kont i można rozpocząć wystawianie ofert na platformie.

Jak wystawić ofertę na wszystko.pl?

Aby towary i usługi były dostępne dla kupujących na platformie wszystko.pl, należy zaznaczyć opcję wystawienia oferty na wszystko.pl oraz uzupełnić potrzebne dane. Zaznaczenie parametru o wysłaniu oferty jest możliwe dla produktów, które mają wskazany rodzaj towar (niezależnie od tego, czy dla towaru jest prowadzona kontrola stanu).

Po zaznaczeniu parametru o wysłaniu oferty należy uzupełnić dane, jakie będą widoczne na wszystko.pl, klikając w przycisk Uzupełnij dane da wszystko.pl. Aby wysłać ofertę należy uzupełnić co najmniej jej tytuł. Do wszystko.pl wysyłana jest również zawsze:

 • cena brutto towaru – w przypadku ceny w walucie obcej przeliczana jest na PLN,
 • stan towaru – wysyłany jest tylko dla towarów z kontrolą stanu. Stan produktu na platformie wszystko.pl może być wykazywany tylko w ilościach całkowitych, dlatego w momencie wysłania stanu produktu jego ilość jest ucinana do liczby całkowitej.

Ponadto w aplikacji można uzupełnić również inne parametry oferty. Jeśli Użytkownik nie uzupełni tych danych w Comarch ERP XT będzie mógł to zrobić bezpośrednio na portalu wszystko.pl, przed jej publikacją.

 • Opis oferty – opis oferty prezentowany na wszystko.pl może zawierać maksymalnie 2000 znaków.
 • Kategoria – należy wskazać kategorię najniższego poziomu, w której ma zostać umieszczona oferta na platformie sprzedażowej wszystko.pl,
 • Parametry – lista parametrów wymaganych do opublikowania oferty na wszystko.pl zmienia się dynamicznie w zależności od wybranej kategorii,
 • Czas realizacji,
 • Cennik dostaw – tworzony po stronie konta we wszystko.pl.
 • Warunki zwrotu – utworzone po stronie konta we wszystko.pl.
 • Warunki reklamacji – utworzone po stronie konta we wszystko.pl.
 • Warunki gwarancji – utworzone po stronie konta we wszystko.pl.

W momencie zapisu karty produktu na portal wszystko.pl automatycznie wysyłany jest szkic oferty. Szkic można jeszcze dowolnie edytować czy to systemie ERP XT czy na platformie wszystko.pl i nie jest jeszcze ofertą sprzedaży dostępną dla kupujących. Publikacja oferty następuje z poziomu wszystko.pl:

 • do czasu publikacji oferty jej status w Comarch ERP XT to Oferta w przygotowaniu – oferta jest w pełni edytowalna,
 • w momencie rozpoczęcia publikacji po stronie wszystko.pl dane oferty są blokowane do edycji,
 • w momencie opublikowania oferty jej status zmienia się na Oferta opublikowana – dane są zablokowane do edycji.

Jak aktualizowane są dane oferty na wszystko.pl?

Aktualizacja oferty następuje zawsze w momencie zapisu karty produktu z zaznaczona opcją wystawienia oferty na wszystko.pl. W zależności od statusu oferty aktualizowane są:

 • wszystkie dane zdefiniowane dla oferty – jeśli oferta jest jeszcze szkicem,
 • tylko cena i stan produktu – jeśli dla oferty rozpoczął się już proces publikacji.

Cyklicznie aktualizowane są również informacje o:

 • bieżącym stanie produktu – dla towarów z zaznaczona opcją kontroli stanu,
 • bieżącym statusie oferty – zmiana statusu oferty z w przygotowaniu na opublikowana.

Zobacz także:

Jak wycofać ofertę z platformy wszystko.pl?

Czy ten artykuł był pomocny?