Jak wprowadzić do rejestru VAT zapis z odwrotnym obciążeniem?

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy ręcznie wprowadzić odwrotne obciążenie. Aby dodać taką operację  należy stworzyć trzy dokumenty – jedną fakturę pierwotną oraz dwie faktury wewnętrzne (zakupu i sprzedaży).

Krok pierwszy –  fakturę pierwotną (źródłową) wprowadzamy ze stawką NP (nie podlega) oraz pole vat-7 ustawiamy na Nie uwzględniaj w deklaracji.

Krok drugi – tworzymy kolejną fakturę (wewnętrzną zakupu). W rejestrze zakupu dodajemy fakturę i zaznaczamy na niej parametr Dokument wewnętrzny. Ustawiamy VAT na 23%, pole kolumna księgi ustawiamy na Nie księgować, pole vat-7 ustawiamy na Nabycie pozostałe.

Krok trzeci – tworzymy kolejną fakturę (wewnętrzną sprzedaży). W rejestrze sprzedaży dodajemy fakturę i zaznaczamy na niej parametr Dokument wewnętrzny Ustawiamy VAT na 23%, pole kolumna księgi ustawiamy na Nie księgować, pole vat-7 ustawiamy na C15 – dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Następnie generujemy deklarację VAT-7, w której automatycznie zostanie uwzględniony podatek należny i naliczony oraz podstawa podatku.

Uwaga! Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT, od 1 listopada 2019 r. należy stosować Mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm podzielonej płatności zastąpił funkcjonujące dotychczas odwrotne obciążenie.

Szczegółowe informacje: Mechanizm podzielonej płatności

Czy ten artykuł był pomocny?