Jak wprowadzić do rejestru VAT zapis z odwrotnym obciążeniem?

W tym artykule opisaliśmy w jaki sposób możemy ręcznie wprowadzić odwrotne obciążenie. Aby dodać taką operację  należy stworzyć trzy dokumenty – jedną fakturę pierwotną oraz dwie faktury wewnętrzne (zakupu i sprzedaży).

Krok pierwszy –  fakturę pierwotną (źródłową) wprowadzamy ze stawką NP (nie podlega) oraz pole vat-7 ustawiamy na Nie uwzględniaj w deklaracji.

Krok drugi – tworzymy kolejną fakturę (wewnętrzną zakupu). W rejestrze zakupu dodajemy fakturę i zaznaczamy na niej parametr Dokument wewnętrzny. Ustawiamy VAT na 23%, pole kolumna księgi ustawiamy na Nie księgować, pole vat-7 ustawiamy na Nabycie pozostałe.

Krok trzeci – tworzymy kolejną fakturę (wewnętrzną sprzedaży). W rejestrze sprzedaży dodajemy fakturę i zaznaczamy na niej parametr Dokument wewnętrzny Ustawiamy VAT na 23%, pole kolumna księgi ustawiamy na Nie księgować, pole vat-7 ustawiamy na C15 – dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Następnie generujemy deklarację VAT-7, w której automatycznie zostanie uwzględniony podatek należny i naliczony oraz podstawa podatku.

Zobacz także:

Jak utworzyć automatycznie dokumenty wewnętrzne?

Czy ten artykuł był pomocny?