Jak skonfigurować program na potrzeby importu zamówień z wszystko.pl?

Import zamówień z platformy wszystko.pl jest możliwy bez ustalania żadnych dodatkowych parametrów. W takim przypadku na zamówieniach ustawiane będą domyślne wartości:

  • dla Klienta zamawiającego produkty nie zostanie założona karta kontrahenta;
  • koszt dostawy z zamówienia zostanie dodany na tworzona fakturę proforma jako element bez karty;
  • jako forma płatności na fakturze proforma zostanie ustawiona domyślna forma płatności wskazana
    w Konfiguracji: Formy płatności.
  • Numer dokumentu zostanie nadany w oparciu o domyślny schemat numeracji dla faktur proforma.

Jeśli Użytkownik chce doprecyzować pewne informacje zapisywane na tworzonych fakturach może skonfigurować parametry importu z poziomu Więcej funkcji/ wszystko.pl/ Konfiguracja.

Parametr Zakładaj karty kontrahenta podczas importu zamówień odpowiada za automatyczne tworzenie kart dla Klientów składających zamówienia. Jeśli parametr będzie zaznaczony, w momencie tworzenia faktury proforma sprawdzimy, czy istnieje już w bazie kontrahent o podanym numerze NIP. Natomiast, przy braku numeru NIP na zamówieniu, kontrahent jest weryfikowany na podstawie adresu mailowego. Jeśli znajdziemy takiego kontrahenta – powiążemy go z tworzoną fakturą proforma. Jeśli nie znajdziemy – utworzymy dla niego automatycznie kartę kontrahenta.

Opcja Dostawa służy do powiązania kosztów dostawy przesyłanych na zamówieniu z konkretną kartą produktu.
Na tworzonej fakturze proforma jako metoda dostawy zostanie podstawiony wskazany produkt, dla którego jako cenę brutto przeniesiemy koszt zamówienia.

Tworzone faktury proforma będą numerowane zgodnie z wskazanym w konfiguracji schematem. Jeśli w konfiguracji nie będzie wskazanego schematu faktury proforma będą numerowane w oparciu o domyślny schemat numeracji obowiązujący na koncie.
W przypadku schematu zawierającego serię w konfiguracji można wybrać również żądaną wartość. Jeśli Użytkownik nie wskaże serii to zostanie ona ustalona w momencie importu zamówień zgodnie z priorytetem:

  • seria operatora
  • seria wspólna domyślna
  • pierwsza na liście seria wspólna.

Mapowanie form płatności pozwala na utworzenie powiązań pomiędzy formami płatności dostępnymi dla Klientów na platformie wszystko.pl a formami płatności zdefiniowanymi w Ustawieniach konta: Formy płatności. Podczas importu zamówienia sprawdzimy, czy wybrana przez Klienta forma zapłaty ma swój odpowiednik na koncie i podstawimy na fakturę proforma powiązaną formę zapłaty. Jeśli nie znajdziemy powiązania – na proformie ustawiona zostanie domyślna forma płatności.

Zobacz także:

Jak wysłać ofertę na wszystko.pl?

Jak zaimportować zamówienia z platformy wszystko.pl?

Czy ten artykuł był pomocny?