Jak skonfigurować program na potrzeby importu zamówień z wszystko.pl?

Import zamówień z platformy wszystko.pl jest możliwy bez ustalania żądnych dodatkowych parametrów. W takim przypadku na zamówieniach ustawiane będą domyślne wartości:

  • dla Klienta zamawiającego produkty nie zostanie założona karta kontrahenta;
  • koszt dostawy z zamówienia zostanie dodany na tworzona fakturę proforma jako element bez karty;
  • jako forma płatności na fakturze proforma zostanie ustawiona domyślna forma płatności wskazana
    w Konfiguracji: Formy płatności.

Jeśli Użytkownik chce doprecyzować pewne informacje zapisywane na tworzonych fakturach może skonfigurować parametry importu z poziomu Więcej funkcji/ wszystko.pl/ Konfiguracja.

Parametr Zakładaj karty kontrahenta podczas importu zamówień odpowiada za automatyczne tworzenie kart dla Klientów składających zamówienia. Jeśli parametr będzie zaznaczony, w momencie tworzenia faktury proforma sprawdzimy, czy istnieje już w bazie kontrahent o podanym numerze NIP. Natomiast, przy braku numeru NIP na zamówieniu, kontrahent jest weryfikowany na podstawie adresu mailowego. Jeśli znajdziemy takiego kontrahenta – powiążemy go z tworzoną fakturą proforma. Jeśli nie znajdziemy – utworzymy dla niego automatycznie kartę kontrahenta.

Opcja Dostawa służy do powiązania kosztów dostawy przesyłanych na zamówieniu z konkretną kartą produktu.
Na tworzonej fakturze proforma jako metoda dostawy zostanie podstawiony wskazany produkt, dla którego jako cenę brutto przeniesiemy koszt zamówienia.

Mapowanie form płatności pozwala na utworzenie powiązań pomiędzy formami płatności dostępnymi dla Klientów na platformie wszystko.pl a formami płatności zdefiniowanymi w Ustawieniach konta: Formy płatności. Podczas importu zamówienia sprawdzimy, czy wybrana przez Klienta forma zapłaty ma swój odpowiednik na koncie i podstawimy na fakturę proforma powiązaną formę zapłaty. Jeśli nie znajdziemy powiązania – na proformie ustawiona zostanie domyślna forma płatności.

Zobacz także:

Jak wysłać ofertę na wszystko.pl?

Jak zaimportować zamówienia z platformy wszystko.pl?

Czy ten artykuł był pomocny?