Dlaczego przy wysyłce mechanizmem IWD (Internetowa wymiana dokumentów) automat nie zatwierdził dokumentów w buforze ?

Wysyłając dokumenty do Biura Rachunkowego za pośrednictwem mechanizmu IWD (Internetowa Wymiana Dokumentów), Użytkownik może seryjnie zatwierdzić dokumenty będące w buforze. Pojawia się wtedy komunikat „W zadanym okresie występują dokumenty w buforze, czy zatwierdzić dokumenty?”

Zdarzają się sytuacje, że Użytkownik wskaże opcję „Zatwierdź dokumenty” jednak dokumenty pozostaną w buforze. Taka sytuacja ma miejsce, gdy Użytkownik zmieniał pakiet na wyższy niż Faktury i w tym czasie wystawił jakiś dokument. W takiej sytuacji konieczne będzie ręczne zatwierdzenie dokumentów, a następnie wysyłka do Biura Rachunkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?